SKY SPORTS
THE FASTER SPORTS EVENT & NEWS

Kobets, Noskov entered the list of athletes who did not return to Ukraine

0

The website of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine published a list of athletes who went abroad with special permission, but did not return after the end of the sporting event.

The list of persons who violated their obligations regarding the terms of return to the territory of Ukraine included 236 people.

In particular, the list includes 22 Ukrainian basketball players.

The following did not return from abroad: Sergey Alferov, Timur Arabadzhi, Evgeny Balaban, Vadim Bykov, Oleg Goncharov, Anton Davidyuk, Dmitry Zhuravlev, Ilya Zayets, Ruslan Ivashov, Alexander Kobets, Alexander Kodola, Andrey Kozhemyakin, Mikhail Mitirich, Vladislav Mustyatsa, Ilya German, Daniil Sokolenko, Serafim Novikov, Denis Noskov, Rostislav Parnak, Yakov Titov, Vladislav Frolov, Andrey Kharchinsky.

#Kobets #Noskov #entered #list #athletes #return #Ukraine

2023-05-26 19:49:00

Leave A Reply

Your email address will not be published.